สุดา วิศรุตพิชญ์, 2498-

หลักกฎหมาย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ = Principle of law suretyship, mortgage & pledge / Principle of law suretyship, mortgage & pledge สุดา (วัชรวัฒนากุล) วิศรุตพิชญ์. - พิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015] - 253 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162693373 6162693376


880-05 -- ค้ำประกัน -- ไทย.
880-06 -- จำนอง -- ไทย.
880-07 -- จำนำ (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT900 / .ส733 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544