30 ปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย / สามสิบปีราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย. - กรุงเทพฯ : ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, [2557?] [2014?] - 316 หน้า : ภาพสีประกอบ.

มีซีดี-รอม ประกอบ 1 แผ่น. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.


ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย--ประวัติ.


880-04 -- อายุรศาสตร์.

WB115 / .ก123 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544