คำนาย อภิปรัชญาสกุล.

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก = Retail business law / Retail business law ผู้เขียน คำนาย อภิปรัชญาสกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2557 [2014] - 279 หน้า : ภาพประกอบ. - Retail management series . - Retail management series. .

9786167880075 6167880077


880-05 -- การขายปลีก -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3418 / .ค636 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544