วีระยุทธ ชาตะกาญจน์.

การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา / วีระยุทธ ชาตะกาญจน์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 [2014] - 497 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740332428 9740332420


880-05 -- การศึกษา -- วิจัย.
880-06 -- องค์กรและการบริหารโรงเรียน.

การบริหารการศึกษา

LB1028 / .ว66 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544