บุญทัน ดอกไธสง.

รัฐประศาสนศาสตร์เชื่อมโยง AEC ก้าวสู่ความมั่งคั่ง 2020 / บุญทัน ดอกไธสง. - กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2557 [2014] - 377 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9786162103223 6162103226


ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.


880-04 -- การบริหารรัฐกิจ.

JF1358 / .บ732 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544