คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต. ภาคหนึ่ง, ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538-2557 / เนติบัณฑิตยสภา. - กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2557 [2014] - 509 หน้า.

9786167425863 6167425868


880-03 -- กฎหมาย -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.
880-04 -- กฎหมายอาญา -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.
880-05 -- กฎหมายแรงงาน -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.
880-06 -- ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.
880-07 -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.
880-08 -- กฎหมายปกครอง -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.

KPT70 / .ค57 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544