ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์. - [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2557 [2014] - 174 หน้า.

9786167657141 6167657149


880-04 -- พยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทย.
880-05 -- วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย.

KPT1672 / .ป45 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544