รวมกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. เล่ม 1 / จัดทำโดย กองพัฒนาวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี ; [คณะผู้จัดทำ มานิตย์ วงศ์เสรี ... [และคนอื่น ๆ]]. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : กอง, 2543 [2000] - 294 หน้า.

9748784967 9789748784960


880-06 -- การกระทำในทางปกครอง -- ไทย.

KPT2732.ก28 / 2543 ล. 1

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544