แผนประชากรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี = Population plan during the eleventh National Economic and Social Development Plan (2012-2016) / Office of the National Economic and Social Development Board Office of the Prime Minister. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555 [2012] - ก-ค, [42], iii, 40 หน้า : ภาพสีประกอบ.

ภาคภาษาอังกฤษพิมพ์หน้ากลับกัน.


880-03 -- ไทย -- นโยบายประชากร.
Thailand -- Population policy.

HB3644.55.ก3 / ผ83 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544