ธานี วรภัทร์.

หลักกฎหมายมาตรการบังคับทางอาญา / มาตรการบังคับทางอาญา ธานี วรภัทร์. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014] - 196 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162693229 6162693228


880-05 -- ความรับผิดทางอาญา.
880-06 -- วิธีพิจารณาความอาญา.
880-07 -- กฎหมายอาญา.

KPT3878 / .ธ636 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544