พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 (ฉบับอ้างอิง) / กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรียบเรียง ; [ผู้จัดทำ ฉันทนา ไกรสถิตย์]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายผลิตเอกสาร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2557 [2014] - 67 หน้า.


880-06 -- การสอบบัญชี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-07 -- การตรวจสอบภายใน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3529.ก312542ก4 / 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544