นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.

หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะยืม-ฝากทรัพย์ / นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015] - 303 หน้า.

9789744667748 9744667745


880-05 -- การกู้ยืม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-06 -- การฝากทรัพย์ (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT890 / .น33 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544