จิตร ภูมิศักดิ์ : ความทรงจำและคนรุ่นใหม่ / บรรณาธิการ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : 6 ตุลารำลึก, 2557 [2014] - 3, 364 หน้า : ภาพประกอบ.

รวมบทความจากการสัมมนาวิชาการ 80 ปี จิตร ภูมิศักดิ์ ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 29-30 ตุลาคม พ.ศ. 2553.

ปาฐกถานำ 80 ปี “จิตร ภูมิศักดิ์” พ.ศ. 2473-2553 (ค.ศ. 1930-2010) / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ - - แง่มุมทางประวัติศาสตร์การเมืองและวัฒนธรรมของ จิตร ภูมิศักดิ์ / บัณฑิต จันทศรีคำ (แคน สาลิกา), ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ - - จิตร ภูมิศักดิ์ ในความทรงจำของใครและอย่างไร / ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ - - จิตร ภูมิศักดิ์ ใสความเห็นของคนรุ่นใหม่ / ธนาพล อิ๋วสกุล, ไอดา อรุณวงศ์, สลักธรรม โตจิราการ, ดนัย พลอยพลาย - - ความหมายและฐานะของ จิตร ภูมิศักดิ์ เราจะจดจำเขาอย่างไร / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ - - การกีดกันความเป็นคอมมิวนิสต์ออกจาก จิตร ภูมิศักดิ์ หลัง พคท. / ธิกานต์ ศรีนารา - - กลับไปอ่านโฉมหน้าศักดินาไทย / ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ - - จิตร ภูมิศักดิ์ ในฐานะนักชาตินิยม : ข้อพิจารณาเบื้องต้นจากการศึกษา “โองการแช่งน้ำ” / ยุกติ มุกดาวิจิตร - - โคทาน : ภารตนวนิยายแปลของ จิตร ภูมิศักดิ์ / บาหยัน อิ่มสำราญ - - เมื่อเริ่ม “ทัณฑะกาล” : จิตร ภูมิศักดิ์ และผู้ต้องขังทางการเมือง พ.ศ. 2501-2503 / วิลลา วิลัยทอง - - เอียงข้างลาววิพากษ์ไทย เอียงข้างไพร่วิพากษ์ศักดินา : จิตร ภูมิศักดิ์ กับการวิเคราะห์สังคมวัฒนธรรมกลุ่มชนในลุ่มแม่น้ำโขง / กำพล จำปาพันธ์ - - “ผู้หญิง” ในทัศนะ จิตร ภูมิศักดิ์ / สุชีลา ตันชัยนันท์

9786163520050 616352005X


จิตร ภูมิศักดิ์, 2473-2509.


880-06 -- ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- การประชุม.
880-07 -- ไทย -- ภาวะสังคม -- การประชุม.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544