21 นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน : สืบสานเจตนารมณ์และจิตใจกล้าหาญ / ยี่สิบเอ็ดนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน : สืบสานเจตนารมณ์และจิตใจกล้าหาญ กองบรรณาธิการ จรัล พากเพียร, สุนี ไชยรส, นภัทร รัชตะวรรณ. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2552 [2009] - 211 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2548.

9749377443 9789749377444


880-05 -- นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน -- ไทย
880-06 -- การพิทักษ์สิทธิมนุษยชน -- ไทย.

JC599.ท9 / ก13 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544