กรรณิกา บุญศิริยะ, 2523-

คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการรักษาฐานลูกค้าประเภทองค์กรในธุรกิจผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ / Quality of service effect to corporate customer in mobile operators กรรณิกา บุญศิริยะ. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014] - 13, 126 แผ่น : ภาพประกอบ.

การค้นคว้าอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารเทคโนโลยี)


880-04 -- อุตสาหกรรมบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเซลลูลาร์ -- การบริการลูกค้า -- ไทย.
880-05 -- ความพอใจของผู้บริโภค -- ไทย.

Corporate customer Mobile phone network operators Customer satisfaction Customer loyalty Quality of service คุณภาพบริการ ลูกค้าองค์กร ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ความพึงพอใจลูกค้า ความภักดีลูกค้า

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544