พิสุทธิ์ เพียรมนกุล.

หน่วยกระบวนการสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม = Unit processes for environmental engineering / Unit processes for environmental engineering พิสุทธิ์ เพียรมนกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 [2014] - 577 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740332923 9740332927


880-05 -- วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม.

TA170 / .พ65 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544