ชีพ จุลมนต์.

คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย / โดย ชีพ จุลมนต์. - พิมพ์ครั้งที่ 2 [แก้ไขเพิ่มเติม] - กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2558 [2015] - 283 หน้า.

9786167425894 6167425892


880-05 -- ล้มละลาย -- ไทย.
880-06 -- ล้มละลาย -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ.

KPT1942 / .ช645 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544