ล่องแพในกระแสเชี่ยว : บ่มเพาะภาวะการนำและแนวทางสร้างองค์กรในห้วงยามความเปลี่ยนแปลง / คณะผู้เขียน เบริต เลกี้ ... [และคนอื่น ๆ] ; คณะผู้แปล อวยพร เขื่อนแก้ว, พิภพ อุดมอิทธิพงศ์. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : ของเรา, 2558 [2015] - 320 หน้า : ภาพประกอบ.

แปลจาก: Grassroots and nonprofit leadership : a guide for organizations in changing times. c1995.

9786167891019 616789101X


880-04 -- องค์การไม่หวังผลกำไร -- การจัดการ.
880-05 -- ความเป็นผู้นำ.
880-06 -- การพัฒนาองค์การ -- การจัดการ.

HD62.6 / .ล52 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544