ลี, จอง.

50 สถานการณ์วัดใจ เจอแบบนี้-- จะทำอย่างไรดี / Lee Jung เขียน ; สิทธินี ธรรมชัย แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2550 [2007] - 230 หน้า : ภาพสีประกอบ.

แปลจาก: What shoul I do in this situation?.

9789749601679 974960167X


880-05 -- การแก้ปัญหา.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544