วัชรพล ว่องนิยมเกษตร, 2531-

ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่กับนโยบายการพัฒนาของรัฐไทย (พ.ศ. 2545-2554) : รายงานวิจัย = [Spatial inequality and developmental policy of Thai state (2002-2011)] / Spatial inequality and developmental policy of Thai state (2002-2011) ผู้วิจัย วัชรพล ว่องนิยมเกษตร. - [ปทุมธานี] : ศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557?] [2014?] - 12, 214 แผ่น : ภาพประกอบ.

งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก กองทุนวิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


880-04 -- นโยบายของรัฐ -- ไทย.


880-05 -- ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ.
880-06 -- ไทย -- นโยบายสังคม.

ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ Spatial inequality นโยบายการพัฒนา Developmental policy ดัชนีการพัฒนามนุษย์ Human development index

JQ1745.ก55น4 / ว622 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544