ไดมอนด์, จาเร็ด เอ็ม.

ปืน เชื้อโรค และเหล็กกล้ากับชะตากรรมของสังคมมนุษย์ / โดย Jared Diamond ; อรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ, แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2553 [2010] - 632 หน้า : ภาพประกอบ.

แปลจาก: Guns, germs and steel : the fates of human societies. 1997. พิมพ์ซ้ำกับฉบับบพิมพ์ครั้งแรก 2547. หนังสือรางวัลพูลิตเซอร์ ประจำปี 1998.

9786167150024 6167150028


880-05 -- วิวัฒนาการของสังคม.
880-06 -- อารยธรรม -- ประวัติ.
880-07 -- มนุษย์ -- ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม.
880-08 -- การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม.

HM856 / .ด945 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544