วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

ล้มละลายพิสดาร : หลักกฎหมายตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ (ล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ) และแนวคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ / กฎหมายล้มละลายพิสดาร : หลักกฎหมายตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ และ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลล้มละลายฯ และแนวคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์. - ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2558. - กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2558 [2015] - 464 หน้า.

9786163749826 6163749820


880-06 -- ล้มละลาย -- ไทย.
880-07 -- ล้มละลาย -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ.

ล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการ

KPT1942 / .ว62 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544