เซเดส์, จอร์ช.

ชนชาติต่าง ๆ ในแหลมอินโดจีน = Les peuples de la peninsule Indochinoise / Les peuples de la peninsule Indochinoise. ยอร์ช เซเดส, เขียน ; ปัญญา บริสุทธิ์, แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 [2003] - 17, 307 หน้า : ภาพประกอบ.

แปลจาก: Les peuples de la pe'ninsule indochinoise. พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2521.


880-05 -- ชาติพันธุ์วิทยา -- อินโดจีน.

CB253 / .ซ7 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544