วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์, 2495-

ผ่าทางตันการเมืองไทย / วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - [กรุงเทพฯ] : สถาบันสหสวรรษ, 2551 [2008] - 29 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2551.

9789742583514 974258351X


880-05 -- ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544