นันทนา นันทวโรภาส, 2505-

สื่อสารการเมือง : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ / โดย นันทนา นันทวโรภาส. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : แมสมีเดีย, 2557 [2014] - 238 หน้า : ภาพประกอบ.

9786163617743 6163617746


880-05 -- การสื่อสารทางการเมือง.
880-06 -- สื่อมวลชน -- แง่การเมือง.

JA85 / .น63 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544