ความเสี่ยงทางการคลัง : ความท้าทายเชิงนโยบาย : บทความวิจัยประกอบการสัมมนาทางวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556. บทความวิจัยประกอบการสัมมนาทางวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556 - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2556 [2013] - 6, ก-ข, 242 หน้า : ภาพสีประกอบ.

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ พร้อมด้วย: ความเสี่ยงทางการคลังจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ / โดย วุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ... [และคนอื่น ๆ]. พร้อมด้วย: ความเสี่ยงทางการคลังจากการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ / โดย ม.ล. พงศ์ระพีพร อาภากร ... [และคนอื่น ๆ].


880-04 -- การคลังสาธารณะ -- ไทย.
880-05 -- บำเหน็จบำนาญชราภาพ -- ไทย.
880-06 -- สถาบันการเงิน -- ไทย.

HJ1360.55 / .ค57 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544