ฉัตรชัย อินทรโชติ.

เรือนพื้นบ้าน : จังหวัดสุพรรณบุรี / ฉัตรชัย อินทรโชติ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จำกัด, 2557 [2014] - 224 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

จัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อแสดงมุทิตาจิตต่อ อาจารย์ฉัตรชัย อินทรโชติ โดยศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

9789746415453 974641545X


880-05 -- สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย -- ไทย -- สุพรรณบุรี.

NA7435.ฮ9ส73 / ฉ63 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544