ทองหยก เลียงพิบูลย์, 2444-2527.

กฎแห่งกรรม. 1 / ท. เลียงพิบูลย์. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2558?] [2015?] - 242 หน้า.


ทองหยก เลียงพิบูลย์, 2444-2527.


880-05 -- กฎแห่งกรรม.
880-06 -- นิทานสอนใจ.

BQ5815.5.ท7 / ก322 2558 ล. 1

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544