พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม)

พุทธธรรมกับการบริหาร / พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม). - พิมพ์ครั้งที่ 2. - พะเยา : หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร, 2558 [2015] - 397 หน้า : ภาพสีประกอบ.

ฉบับพิมพ์ซ้ำ.

9786163825063


880-05 -- พุทธศาสนากับการเมือง.
880-06 -- การจัดการ -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา.
880-07 -- พุทธศาสนา -- การปกครอง.

พุทธวิธีการบริหาร การบริหารตามแนวพุทธศาสนา

BQ4570.ก55 / พ343 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544