รายงานประจำปี = Annual report / โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี - กรุงเทพฯ : โคงการ, 2555- [2012]- - เล่ม : ภาพสีประกอบ. - 2555-

ปี 2555 (1 มิ.ย. 55- 31-พ.ค. 56)
ปี 2556 (1 มิ.ย. 56- 31-พ.ค. 57)
ปี 2557 (1 มิ.ย. 57- 31-พ.ค. 58)


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. โครงการบัณฑิตศึกษา --วารสาร.

LG395.ก5562 / ธ325

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544