เอื้อน ขุนแก้ว.

กฎหมายฟื้นฟูกิจการ = Reorganization law / Reorganization law คู่มือการศึกษากฎหมายฟื้นฟูกิจการ โดย เอื้อน ขุนแก้ว. - พิมพ์ครั้งที่ 9, (แก้ไขเพิ่มเติม). - [กรุงเทพฯ] : กรุงสยาม, 2558 [2015] - 414 หน้า.

9786163821973 6163821971


880-06 -- การฟื้นฟูบริษัท -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

การขำระหนี้ ผู้ทำแผน การจัดกิจการและทรัพย์สิน การทำแผนฟื้นฟูกิจการ การสิ้นสุดของคดีฟื้นฟูกิจการ

KPT1147 / .อ83 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544