โครงการกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า เมืองเก่าบุรีรัมย์ / สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2557?] [2014?] - 28, 38 หน้า : ภาพสีประกอบ, แผนที่.


880-03 -- การปรับปรุงเมือง -- ไทย -- บุรีรัมย์.
880-04 -- เมือง -- การอนุรักษ์และการฟื้นฟูสภาพ -- ไทย -- บุรีรัมย์.
880-05 -- การพัฒนาชุมชนเมือง -- ไทย -- บุรีรัมย์.

HT169.ท92บ7 / ค94 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544