นงชนก วิมลมาศ.

การศึกษาทิศทางและรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมไทยในอนาคต / [ผู้รับผิดชอบโครงการ นงชนก วิมลมาศ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : กลุ่มการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงานและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2557 [2014] - 236 หน้า : ภาพประกอบ.


880-05 -- สังคมสงเคราะห์โดยรัฐ -- ไทย.

HV400.55 / .น25 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544