การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย : งานวิชาการรำลึก ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 19 / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - กรุงเทพฯ : กองทุน, 2557 [2014] - 102 หน้า : ภาพประกอบ.

วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.


880-04 -- การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.
880-05 -- การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา -- ไทย.

KPT1572 / .ง62 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544