เทคนิคพิชิตข้อสอบ ป.วิ.แพ่ง ภาค 3 และประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละมาตรา. เล่ม 2, อุทธรณ์ Appeal / เทคนิคพิชิตข้อสอบ วิ.แพ่ง 3 พร้อมประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละมาตรา (เฉพาะมาตราสำคัญ ๆ). เล่ม 2 เทคนิคพิชิตข้อสอบ ป.วิ.แพ่ง 3ฯ. เล่ม 2 เขียนโดย ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2556 [2013] - 249 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือดีรู้ได้เมื่ออ่าน ; ลำดับที่ 11 .

9786163483348 6163483340


880-07 -- วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย.
880-08 -- การอุทธรณ์-ฎีกา -- ไทย.

KPT1710 / .ท72 2556 ล. 2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544