คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) / คู่มือแนะนำ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ; ผู้เรียบเรียงข้อมูล สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ., 2551 [2008] - 22 หน้า : ภาพสีประกอบ.


คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544