รวมคำวินิจฉัยข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน / [สถาพร วัชรพาณิชย์ ... [และคนอื่น ๆ]]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, 2558 [2015] - 186 หน้า.

9786169114642 6169114649


880-04 -- ผู้ตรวจการของรัฐสภา -- ไทย.

KPT2760 / .ร54 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544