ทำเนียบการวิจัย ... สภาวิจัยแห่งชาติ : สถิติข้อสนเทศการวิจัย นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยขึ้นทะเบียน โครงการวิจัย และหน่วยงานวิจัย / สถิติข้อสนเทศการวิจัย นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยขึ้นทะเบียน โครงการวิจัย และหน่วยงานวิจัย จัดทำโดย ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย/ภารกิจข้อมูลวิจัยและการบริหารจัดการข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551- [2008]- - เล่ม : ภาพสีประกอบ. - รายปี - 2551-


880-04 -- วิจัย -- ไทย -- สถิติ.

Q180.ท9 / ท638

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544