ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2558 / คณะผู้จัดทำ ฝ่ายวิชาการภาษี กิตติยา อาภากุลอนุ, ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด, 2558 [2015] - 1 เล่ม (เลขหน้าไม่เรียงลำดับ)


880-03 -- รัษฎากร -- ไทย.
880-04 -- ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3544 / 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544