สุพจน์ นุ้ยเจริญ.

พูดและทำอย่างไรให้ไร้ศัตรู = How to live without enemy / How to live without enemy ชื่อเหนือชื่อเรื่อง: วิธีการเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรด้วยการพูดดี และปฏิบัติชอบ โดย สุพจน์ นุ้ยเจริญ. - กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, [2557?] [2014?] - 151 หน้า : ภาพประกอบ.

คู่มือการปฏิวัติตนเองให้เป็นคนใหม่ในการผูกมิตรและกำจัดศัตรู.

9786167242514 6167242518


880-05 -- มนุษยสัมพันธ์.
880-06 -- การดำเนินชีวิต.

HM1106 / .ส732 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544