จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538.

คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา. ภาค 1 / กฎหมายอาญา. ภาค 1 จิตติ ติงศภัทิย์. - พิมพ์ครั้งที่ 11, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2555 [2012] - ก-ฒ, 1374 หน้า.

9786167425481 6167425485


880-06 -- กฎหมายอาญา -- ไทย.

KPT3800 / .จ62 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544