ปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข : ร่างกฎหมาย ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) / โดย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ; บรรณาธิการ สุนี ไชยรส, ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2557 [2014] - 144 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

9786169221708 6169221704


880-04 -- บริการทางการแพทย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-05 -- การคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3100 / .ป36 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544