ประพนธ์ เรืองณรงค์, 2485-

100 เรื่องเมืองใต้ : สาระความรู้เพื่อความเข้าใจแผ่นดิน ผู้คน และวัฒนธรรม / หนึ่งร้อยเรื่องเมืองใต้ : สาระความรู้เพื่อความเข้าใจแผ่นดิน ผู้คน และวัฒนธรรม ประพนธ์ เรืองณรงค์ เขียน. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2558 [2015] - 421 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2553.


880-06 -- ไทย (ภาคใต้) -- อารยธรรม.
880-07 -- ไทย (ภาคใต้) -- ประวัติศาสตร์.
880-08 -- ไทย (ภาคใต้) -- ความเป็นอยู่และประเพณี.

DS588.ก26 / ป456 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544