วารสาร กสทช. ประจำปี 2557 = NBTC annual review 2014. เล่ม 1/2 / NBTC annual review 2014 บรรณาธิการบริหาร ฐากร ตัณฑสิทธิ์, ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2557 [2014] - 256 หน้า : ภาพประกอบ.

9786167305462 6167305463


880-03 -- โทรคมนาคม -- ไทย.
880-04 -- การกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ -- ไทย.
880-05 -- เทคโนโลยีสารสนเทศ -- ไทย.
880-06 -- การสื่อสาร -- ไทย.
โทรทัศน์ระบบดิจิทัล -- ไทย. -- 880-07

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)