คำและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่ = Glossary of concepts and terms in modern democracy / Glossary of concepts and terms in modern democracy สิริพรรณ นกสวน สวัสดี และคณะ. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2557 [2014] - 257 หน้า : ภาพสีประกอบ.


880-03 -- ประชาธิปไตย.
880-04 -- ประชาธิปไตย -- ไทย.

JC423 / .ค648 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544