พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์.

คดีปกครองใกล้ตัว. 8, ตำรวจในคดีปกครอง / ตำรวจในคดีปกครอง พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015] - 124 หน้า.

9786162693311


880-05 -- การกระทำในทางปกครอง -- คดี.
880-06 -- กฎหมายปกครอง -- ไทย -- คดี.
880-07 -- ตำรวจ -- ไทย.

KPT2735 / .พ65 2558 ล.8

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544