ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493-

ผู้จัดการมรดก / ไพโรจน์ กัมพูสิริ. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014] - 10, 120 หน้า. - ธรรมศาสตรา เสริมอาวุธทางปัญญาสู่สังคมไทย ; ลำดับที่ 8 . - ธรรมศาสตรา เสริมอาวุธทางปัญญาสู่สังคมไทย ; ลำดับที่ 8. .

9786163141460 6163141466


880-06 -- ผู้จัดการมรดก -- ไทย.

KPT789 / .พ949 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544