วันดินโลก = World soil day : 5 ธันวาคม / World soil day กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. - กรุงเทพฯ : กรม, [2558] [2015] - 15 หน้า : ภาพสีประกอบ.


880-03 -- การอนุรักษ์ดิน.
880-04 -- ดิน -- ไทย.

ทรัพยากรดิน การพัฒนาที่ดิน

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544