การปฏิรูปกฎหมายเอกชน : เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรม / บรรณาธิการ ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, ศยามล ไกยูรวงศ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2558 [2015] - 133 หน้า.

9786169221753 6169221755


880-04 -- กฎหมายป้องกันการผูกขาด -- ไทย.

KPT3242 / .ก964 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544