รวมความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. เล่ม 1, (พ.ศ. 2541-2550) / จัดทำโดย สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; คณะผู้รวบรวมและดำเนินการ พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557 [2014] - 494 หน้า.


880-03 -- วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.
880-04 -- กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2730 / .ร543 2557 ล. 1

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)